ભારતની કોવિડ 19 અપડેટ ૩૧ માર્ચ ૨૦૨૧

દેશમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 53,480 કેસ

24 કલાકમાં 354ના મૃત્યુ; કુલ 1,62,468ના મૃત્યુ

દેશમાં કોરોનાના કુલ 1,21,49,335 કેસ

24 કલાકમાં દેશમાં 41,280 દર્દી સાજા થયા કુલ 1,14,34,301 સ્વસ્થ,

5,52,566 સક્રિય કેસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *