સુરતના બે વેપારીઓને ડેબીટ/ક્રેડિટ કાર્ડ ડિટૅલ આપી દેતાં રુપિયા ગુમાવાનો વારો આવ્યો.

કતારગામના વેપારીને ક્રેડીટ કાર્ડની લીમીટ વધારવા માટે જણાવી તેમની પાસે ક્રેડીટ કાર્ડ ની માહિતી  માંગતા વેપારીએ …

રુસ્તમપુરાની મહિલાને PAYTM KYC ના નામે ગઠિયો 23,225 રુપિયા ઉપાડી ગયો.

PAYTM KYC ના નામે લોકોને અવારનવાર ફોન આવતાં રહે છે. અને લોકો એમાં ભેરવાય પણ જતાં…