માસ્કને લઈને રાજ્ય સરકાર વધુ કડક બની. પાડાના વાંકે હવે પખાલી પણ દંડાશે. જાણો કેવી રીતે ?

રાજ્યમાં લોકો કોરોનાની ગાઇડલાઇનનું પાલન થતી ન હોવાનું ધ્યાને આવતાં ગુજરાત સરકારે હવે વધુ કડક પગલાં…