ફાયર સેફટી માટૅ આવતીકાલથી સુરત મનપા સુરતની હોસ્પિટલોમાં કઈ કામગીરી શરુ કરશે ?

અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાની ઘટનાને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકાનો મહત્વનો નિર્ણય. આવતીકાલથી સુરતની તમામ હોસ્પિટલોમાં ફાયર સેફટીને…