કોરોનાથી સ્વસ્થ થવાનો રિકવરી દર 67 ટકાએ પંહોચ્યો.

આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર દેશમાં કોરોનાથી સ્વસ્થ થવાનો રિકવરી દર 67 ટકાથી…