ભારતની કોવિડ 19 અપડેટ.

દેશમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના 63,490 નવા કેસ24 કલાકમાં 944ના મોત; કુલ 49,980ના મોતદેશમાં કોરોનાના કુલ કેસ 25,89,68224 કલાકમાં દેશભરમાં 53,322 દર્દી સાજા થયાકુલ 18,62,258 સ્વસ્થ, કુલ 6,77,444 સક્રિય કેસ. ભારતના આરોગ્ય મંત્રાલયે જાહેર કરેલા આંકડા પ્રમાણે આજની માહિતી આ પ્રમાણે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *