૧૭૩-ડાંગ (અ.જ.જા.) વિધાનસભા મતદાર વિસ્તારના જનરલ ઓબ્ઝર્વર શ્રી દિનેશ પ્રસાદે ડાંગની ચૂંટણીનો ચિતાર મેળવ્યો ;

૧૭૩-ડાંગ (અ.જ.જા.) વિધાનસભા મતદાર વિસ્તારની પેટા ચૂંટણી-૨૦૨૦ સંદર્ભે ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા જનરલ ઓબ્ઝર્વર…

રાજયના શિક્ષણ વિભાગે શિક્ષણાધિકારીઓની કરી બદલી.

રાજયના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓની કરાઇ બદલી,28 અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી તો, તો 6…